ANZ Viet Nam uu dai khach hang thuoc khoi Dich vu Ngan hang uu tienANZ Việt Nam ưu đãi khách hàng thuộc khối Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên

Ngày 15/4 - 12/7/2014, Ngân hàng ANZ Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thuộc khối Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên (Signature Priority Banking – SPB) vi các sản phẩm quản lý tài chính và đầu tư.

Xem tiếp

Góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 08/4/2014, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có công văn gửi các Tổ chức Hội viên về việc góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Xem tiếp